Dandies in Finland

Tervetuloa!

Tervetuloa DDT-kerhon uusiutuville kotisivuille uuteen osoitteseen! Tästä lähtien löydät meidät osoitteesta

http://www.ddtry.com

Welcome!

Welcome to the new website of the Finnish DDT Club!
From now on, you will find us at the address:

http://www.ddtry.com

 

Päivitetty - updated: 21 June 2004

Sivut julkistettu 29.8.1999 - Online since August 1999
kävijöitä - visitors

- -